Klub vojenskej histórie TURIEC
historiské streľby baroko a II.svetová vojna

Činnosti klubu

Ukážky historických strelieb z barokového dela na hrade Strečno.

Vystupovanie na historických podujatiach na Slovensku a v zahraničí.

Ukážky zbraní a bojov z obdobia II.svetovej vojny.

Ukážky zbraní prelomu 17.-18. storočia strelba z týchto zbraní muškety,hákovnice,pištole.

Ukážky chladných zbraní šable atď.

Uvedené vystúpenia robíme aj pre súkromné akcie.